ประโยชน์จากการเลี้ยงปลาสวยงาม

ประโยชน์จากการเลี้ยงปลาสวยงาม คนชอบก็ชอบเอาจริงจัง แม้จะต้องมีภาระต้องรับผิดชอบเพิ่ม ถ้าเป็นคนที่เบื่อง่าย ชอบแบบฉาบฉวยต้องพิจารณาให้ดีก่อนนะครับ

การเลี้ยงปลาสวยงาม
สันนิษฐานกันว่า เริ่มกันในกลุ่มประเทศทางตะวันตกราว 2,000 ปีมาแล้ว
เดิมที เมื่อมนุษย์เราต้องการปลาเป็นอาหารก็จะออกไปจับมา ซึ่งไม่ค่อยสะดวกนัก เลยมีผู้คิดที่จะเลี้ยงปลาไว้จับกินในอ่างน้ำ อยากจับกินเมื่อใดก็ง่ายหน่อยครับ

จากการเลี้ยงปลาไว้เป็นอาหาร ก็มีการเลี้ยงปลาสวยงามไว้ชมเล่น

เมื่อมีการคิดค้นกระจกขึ้น การเลี้ยงปลาในตู้กระจกก็แพร่หลายมาจนถึงทุกวันนี้ครับ

ประโยชน์ของการเลี้ยงปลาสวยงาม

สุขใจ เกิดความเพลิดเพลิน และช่วยคลายความเครียด

เป็นงานอดิเรกของสมาชิกในครอบครัว

ทำให้มีจิตใจที่อ่อนโยน มีความเอื้ออาทรต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆ (นอกจากตัวเอง)

เป็นการฝึกความรับผิดชอบ เพราะต้องมีภาระในการให้อาหาร ถ่ายน้ำ และการดูแลอื่นๆ ไม่ใช่น้อย

ช่วยกำจัดแมลง (โดยเฉพาะลูกน้ำยุง ตัวอันตราย) เพราะปลาสวยงามส่วนใหญ่ชอบกินตัวอ่อนของแมลงเป็นอาหาร

ใช้ประดับบ้าน ถ้าจัดตู้ปลา หรือ อ่างปลา บ่อปลา ให้สวยงาม

สามารถสร้างรายได้เป็นอาชีพเสริม หรืออาชีพหลักได้ (อย่้าสร้างรายได้จากการพนันที่เอาปลาไปกัดกันนะครับ สงสารปลา)
ส่งท้าย

การเลี้ยงปลาสวยงามไม่ส่งเสียง และกลิ่นรบกวนสมาชิกในครอบครัว รวมถึงเพื่อนบ้าน ไม่เหมือนการเลี้ยงสัตว์อื่นๆ ครับ
ก่อนที่จะลงมือเลี้ยงปลาสวยงาม ไตร่ตรองให้ดีก่อนนะครับ ว่าพร้อมจะมีภาระรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ตามข้อ 4